1) Přihlaste do systému zadáním uživatelského jména a hesla v pravém horním rohu této obrazovky. Vaše uživatelské jméno (evidenční číslo dárce) najdete na průkazce dárce (zadávejte ho BEZ ÚVODNÍCH NUL), heslo vám bylo zasláno e-mailem.

2) Po prvním přihlášení do systému si změňte heslo (lišta "Změna hesla")

3) Objednejte se k odběru: zvolte, zda chcete objednat na odběr krve nebo na odběr plazmy. Vyberte si volné datum odběru, klikněte na něj. Vyberte si volnou hodinu odběru, klikněte na ni. Klikněte na odkaz "ODESLAT". Pokud byla objednávka provedena správně, na Váš e-mail přijde potvrzení objednávky a v systému transfuzního oddělení bude vytvořena rezervace.

4) Kontrola objednávek, přeobjednání, zrušení objednávky: Na liště "Vaše objednávky" si můžete zkontrolovat objednané termíny odběrů. Na pravé straně každého řádku můžete objednávku jednoduše zrušit nebo změnit termín odběru. Při správně provedené změně nebo zrušení odběru Vám přijde e-mail s potvrzením a změní se nebo zruší rezervace v systému transfuzního oddělení.

Upozornění:

1) V objednávacím systému si nemůžete změnit svoji e-mailovou adresu, nová e-mailová adresa musí být primárně změněna v dárcovském systému transfuzního oddělení. Napište požadavek o změnu e-mailu na odberkrve@fnhk.cz, e-mail lze změnit také při odběru krve/plazmy v kartotéce transfuzního oddělení.

2) Zapomněli jste heslo? Nevadí. Zadejte svoje evidenční číslo (BEZ NUL před číslem) do pole „uživatelské jméno“, odklikněte šipku v černém kruhu. Pod vykřičníkem je volba „Zde si můžete nastavit nové heslo“. Podmínkou úspěšné změny hesla je, že zadáte e-mailovou adresu, kterou máte registrovanou na transfuzním oddělení. Pokud zadáte neregistrovanou e-mailovou adresu, nové heslo nebude odesláno. Opět doporučujeme po prvním přihlášení si změnit heslo!

3) Tempus kontroluje i krevní skupinu (pro odběry plné krve), podle požadavku našich pacientů je nastaven příslušný počet odběrů každé krevní skupiny v objednávacím systému. Může se stát,  že volný termín pro odběr vaší krevní skupiny bude dostupný až za několik dnů či týdnů. Doporučení: pokud není volný termín podle vašeho přání, sledujte Tempus pravidelně. Může se stát, že objednaný dárce zruší svůj termín nebo při úbytku zásob navýšíme počet požadovaných odběrů na určitý den, čímž se uvolní odběr pro další dárce,… objednejte se nebo přeobjednejte, pokud vám jiný termín lépe vyhovuje.

4) Stále platí, že u nás registrované dárce bez objednaného a potvrzeného termínu neodebereme.

5) Prvodárce se na odběr neobjednává, může přijít na odběr kdykoliv v odběrových dnech a hodinách bez objednání (prvodárce je osoba, která dosud nedarovala krev ani krevní složku na našem oddělení). Každému prvodárci po úspěšném odběru a odeslání průkazky dárce krve pošleme i heslo do objednávacího systému TEMPUS.

Copyright FNHK © 2010-2023